Güray YILDIRIM

Personal Blog About DevOps, GNU/Linux and Docker

Neden Network Otomasyonunda Ansible Kullanıyorum?

Neden Network Otomasyonunda Ansible Kullanıyorum? Uzun bir süredir network otomasyonu ve Ansible ile ilgili farklı şirketlerle çalışıyorum ve bu alanda eğitimler de veriyorum. Bu aşamalarda alternatifleri arasından, Ansible’ın neden benim ve birçok şirketin tercihi olduğunu, network otomasyonunda neden tercih edileceğini ve sağladıklarını bu yazı ile özetlemeye çalışıyorum. Bu yazı dizisinin ilerleyen bölümlerinde yine Ansible ile ilgili ağ otomasyonu tarafında teknik olan-olmayan birçok konudan bahsedeceğim. Network sistemlerinin büyümesi cihaz sayısının artmasıyla sonuçlanırken, çok sayıda cihazın yönetimi aynı işin bir kişi tarafından tekrar tekrar yapılmasıyla sonuçlanabiliyor.

Docker ile Redmine Kurulumu

Amaç Redmine, proje yönetiminde sık kullanılan araçlardan birisi. Eklenti ve tema desteğiyle özelleştirilebilir yapısı sayesinde istenilen çalışma şeklinde ayak uydurması oldukça kolaylaşıyor. Bu yazıda, Redmine kurulumunu Docker kullanarak nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Veritabanı olarak Postgres kullanacağız. Statik dosyaları da sunucu üzerindeki oluşturacağımız volumelarda tutacağız. Uzun Yöntem - El ile Kurulum Ağ Oluşturmak Öncelikle Docker üzerinde kuracağımız Postgres ve Redmine’ın birbiri ile haberleşebileceği bir ağ oluşturacağız. Bu uygulamada tek sunucu üzerinden gideceğimiz için köprü (bridge) ağ oluşturacağız:

Statik bir Web Sitesini AWS CloudFront ve S3 kullanarak CDN Üzerinden Yayına almak

Amaç Tüm dünyadan giriş yapılan sitelerin sunucularının veya dosya sunucularının fiziksel konumlandırılması ciddi emek gerektirmekte. Bu noktada, CDN yapıları kullanıcıları kendilerine en yakın konumdaki sunucuya yönlendirme işini DNS yardımıyla yaparak kullanıcıların içeriklere çok daha hızlı erişebilmesini sağlıyor. Böylece her kullanıcı, dünyanın farklı yerlerinde bulunan sunuculardan kendisine en yakın olanına otomatik olarak yönlendiriliyor. Bu hem bağlantı kurulmasını hızlandırıyor hem de tepki süresini RTT’yi düşürdüğü için daha kısa bir hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Docker Multistage Build Örneği: Caddy Web Sunucusunun Dockerlaştırılması

Docker’ın şu an(Haziran 2017) sadece son birkaç CE Edge sürümünde yer alan (Güncelleme) 17.06 CE’den itibaren stabil olarak açıklanan multistage build özelliği, imaj boyutlarının küçülmesi ve build işleminin kısalması/optimizasyonu için kolaylık  sağlıyor. Bu yazıda, Caddy Web sunucusunun Docker imajını, eski ve yeni yöntemler ile gerçekleştirip, multistage build kavramını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz.

1. Giriş

Caddy Web sunucusu, Go diliyle yazılan, TLS aktif olarak gelen, Let’s Encrypt üzerinden sertifikası olmayan alan adları için otomatik sertifika alan, HTTP/2 desteği direkt olarak aktif ve şu anlık (Haziran 2017) deneysel QUIC desteği ile oldukça ilgi çekici bir Web sunucusu. Caddy aynı zamanda Apache-2.0 lisansına sahip.

WordPress + MySQL with Isolated Network Deployment in 30 Seconds with Docker Swarm Mode

WordPress is using as a blog CMS for a long time. As a result, it is a huge project and it can be classified as monolithic WEB application. Due to this reason, its deployment could be a little bit different than new fashion deployments with microservices. In this post, we will see how to deploy a WordPress application with a brand new MySQL server(actually, we will use MariaDB) and a proxy in front of them. There are some network configuration which allows us the change of restricting access to database engine outside the system and even inside the system, only WordPress containers can reach the database.

Traefik Proxy Temelleri

Bu yazıda, mikroservisler özelinde hazırlanmış olan Traefik ters vekil sunucunun temel kavramlarından bahsedeceğim. Traefik, Docker, Mesos, Consul, Kubernetes gibi birçok altyapı ile birlikte çalışabilen ve dinamik olarak servis ekleme/çıkarma olanağına sahip olarak tasarlanmış; yük dengeleme(load balancing) ve healthcheck işlemlerini gerçekleştirebilen, kendi tanımıyla bir modern HTTP ters vekil sunucusu ve yük dengeleyici olarak mikroservislerde işimizi kolaylaştırıyor. Benzer çözümlere göre baktığımızda şu an açık ara ilerde olduğunu söyleyebilirim(Haziran 2017).

Docker Swarm, Telegraf, InfluxDB, Grafana ile Metrik İzleme (MQTT Örneğiyle)

Bu yazıda sunucuların, servislerin yada çok farklı gözükse de aslında yakın olan sensörlerin verilerini canlı olarak takip edip görselleştirmeye, görselleştirmeleri de özelleştirmeye olanak sağlayan birkaç teknolojiden bahsedeceğiz. Kullanacağımız teknolojiler isim olarak Telegraf ile metrik toplama, InfluxDB ile zaman serisi veritabanında depolama, Grafana ile görselleştirme ve bu işlemleri Docker Swarm Modu üzerinden gerçekleştirmeyi içeriyor. Örnek olarak sunucunun işlemci ve hafıza kullanımıyla alakalı birkaç veriyi ve rastgele üretip MQTT’den göndereceğimiz verileri nasıl görselleştireceğimize bakacağız. Benzer şekilde Nginx, HAProxy, Graylog, Kubernetes, Docker, MySQL, MongoDB, Redis, Apache, RabbitMQ gibi yaygın kullanılan birçok servis hakkındaki kullanım bilgilerini toplayabilir, istediğimiz sürede saklayabilir ve görselleştirme/analiz yapabilir ve istediğimiz durumlarda uyarı oluşturabiliyoruz. İstediğimiz servis desteklenenler arasında olmasa ya da kendi yazdığımız bir servis olsa bile herhangi bir programlama dilinde yazacağımız ufak bir kod ile istediğimiz metrikleri Telegraf’a TCP üzerinden gönderebiliriz.

Docker 1.13 Swarm Mode with Raspberry Pi: Setting up a Cluster

Intro

Docker 1.13 has been released recently. It includes a lot of improvements and new features. There is a new compose file format which allows deployment on swarm with a YAML file and making rolling updates with the same file, Docker Secret which is intended to store valuable data, service logs (experimental), metric output (in Prometheus style) and so on.

This post will include installation of latest stable version of Docker on Raspbian Jessie which is 1.13 at the time this post is written, setting up a Docker Swarm with 3 Raspberry Pi and Portainer which is an alternative control option to command line interface and has a web gui.

Python ve Selenium Denemeleri

Selenium ile karşılaşmışken, nasıl kullanılır diye biraz kurcalamak istedim. Yaptığım aşamaları, aldığım sonuçları falan da ufaktan paylaşayım dedim.

Selenium, WebDriverları kullanarak farklı tarayıcılarda, sürekli tekrar ettiğimiz testleri otomatikleştiren, sonuçlarını kontrol eden ve günün sonunda hem bizi tekrar tekrar aynı testleri yapmaktan kurtaran hem de sürekli yaparken gözümüzden kaçabilecek noktaları engelleyen yapısıyla öne çıkıyor.

Creating Local CentOS Repository

In many Linux distros, package management tools are utilized for getting new packages and their dependencies. They are also used for  In environments that has many boxes, updating packages and installing new packages may lead tremendous bandwidth consumption. In order to avoid this, it is possible to create a local CentOS Repository and add it all the machines. By using this ability, all other machines can get packages locally, means without consuming any bandwidth from outside Internet connection.

Since traffic inside a network for a limited time for updates does not lead to a problem for many local networks, it results in a observable gain in bandwidth usage of Internet connection. Especially, when local network and number of boxes getting bigger, the ratio is becoming more and more profitable.